За нас

Българската Асоциация на Корабните Снабдители (БАКС) е създадена на 24.11.1995г. под името СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОРАБНИ СНАБДИТЕЛИ”. Нейни основатели са г-н Васил Иванов Василев, Димитър Петков Петков и Георги Николов Петров. Целта на асоциацията е да е обединява и координира интересите на търговците, занимаващи се с корабноснабдителна дейност; да поддържа и защитава икономическите интереси на корабните снабдители; да съдейства и подпомага своите членове при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност по обслужване на кораби в българските пристанища. БАКС представлява интересите на членовете на сдружението пред държавните органи и институции, корабособствениците и други организации по въпросите на корабното снабдяване.

БАКС е колективен член на ISSA - Международната Асоциация на Корабните Снабдители, OCEAN - Европейската Асоциация на Корабните Снабдители, БМК - Българска Морска Камара,и КРИБ - Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България.

 

Устав