Годишен финансов отчет за 2016 г. на Българска Асоциация на Корабните Снабдители

Годишен финансов отчет за 2016 г. на Българска Асоциация на Корабните Снабдители може да бъде изтеглен от тук.