Новият председател на БАКС Александър Александров официално пое управлението на асоциацията

Официално встъпи в длъжност новия председател на Българската Асоциацията Корабните Снабдители (БАКС) г-н Александър Александров, изпълнителен директор на „Навибулгар Сървисес“ ЕООД. След като в продължение на 2 год.той заемаше позицията на заместник председател, г-н Александров бе избран за председател на събрание на Управителния съвет на асоциацията. Постът на зам.председател ще изпълнява г-н Васил Василев, Управител на „Моникс Марин Сървисес“ ООД.

Българската Асоциацията Корабните Снабдители е единственото сдружение с нестопанска цел в България, което обединява, поддържа и защитава интересите на компаниите, специализирани в сферата на корабното снабдяване. Сред целите на асоциацията е да съдейства и подпомага своите членове при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност по обслужване на кораби в българските пристанища, а също така и да популяризира България като удобно и ефективно място за снабдяване.

Г-н Александров заяви, че едни от основните насоки, в които ще работи новото ръководство на асоциацията са по облекчаване на процедурите спрямо неизправни платци и намаляване на отказите за действия за събиране на вземания, както и промотиране на България пред международната корабна индустрия като предпочитана локация за снабдяване. „На фона на продължаващата задълбочаваща се криза в корабната индустрия в световен аспект, смятаме, че е от съществено значение да се подобри работата на механизма за защита интересите на членовете на БАКС в тази насока“. Сред приоритетните задачи за сдружението през предстоящата година ще бъдат и присъединяването на сдружението към други български и международни асоциации в подкрепа на бизнеса, участие в международни форуми по въпросите на морската индустрия, а също така и осигуряването на подобрени условия за опериране при осъществяване на доставките до обслужваните кораби.