БАКС получи сертификат за членство в Българска Морска Камара

На 30.04.2014г. Българската Асоциация на Корабните Снабдители получи своя сертификат за членство в Българска Морска Камара. Това е поредната стъпка в стремежа на Асоциацията да бъде активна в развитието на морския бранш в България. 

Българската Морска Камара (БМК) е създадена през 1993г. във Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международно икономическо сътрудничество, и утвърждаване дух на почтенност в българския морски бизнес.