НБС МЕРИТАЙМ ООД
Фирма „НБС Меритайм“ ООД е основана през 2009 г. в гр. Варна и предлага корабно снабдяване, корабни комуникационни услуги и софтуерни решения за корабния мениджмънт. Компанията има представителни офиси в Бургас и Констанца и оперира на всички български, румънски и други черноморски пристанища. Член е на Международната морска асоциация на снабдителите (IMPA), Международната асоциация на корабните снабдители (ISSA) и Българската асоциация на корабните снабдители (БАКС).

Клиенти на компанията са големи български и чуждестранни корабособственици, корабни оператори, корабостроителни и кораборемонтни фирми. Екипът на „НБС Меритайм“ ООД се състои от специалисти с богат практически опит и задълбочено познаване на корабния бизнес.

„НБС Меритайм“ ООД е сертифицирана от SGS по ISO 9001:2008 за следните услуги:

- Предоставяне на услуги в областта на морския и логистичния бизнес, корабно снабдяване с провизии, консумативи, оборудване, резервни части, корабни бои, масла и др.
- Предоставяне на комуникационни решения и достъп до сателитни комуникации, гласови телефонни услуги, трансфер на данни, интернет;
- Продажба и/или регистрация на комуникационно оборудване;
- Консултантски услуги в сферата на комуникациите;

Като регионален представител на редица производители на швартови въжета, корабни бои, масла, оборудване и резервни части, „НБС Меритайм“ ООД притежава добре организирано складово стопанство и логистичен отдел.

Партньори на компанията са Chugoku Marine Paints (CMP), Marichem Marigases, Prista Oil, Gulf Oil Marine, Comtech/Soteco Group, Inmarsat, Iridium и др.