Александър Александров - Председател на УС на БАКС

Александър Александров

Председател на УС на БАКС

Александър  Александров е основател и изпълнителен директор на НБС Меритайм ООД, морска компания, специализирана в областта на корабното снабдяване и мобилните сателитни комуникации.  От 2008 г.  успешно ръководи дирекция Снабдяване, ИТ и Комуникации в „Параходство Български Морски Флот“ АД, корабособственик с над едно-вековна традиция и опит в корабоплавателната индустрия.

От 2009 г. Александър Александров е председател на ПФК  Лудогорец 1945, Историята на футбола на Лудогорец прз последните години е непровержимо доказателство за грандиозния принос към българския футбол като цяло.

Като председател на Българска Асоциация на Корабните Снабдители, има решаващо влияние върху посоката на развитие на морския бизнес в България както и върху възможностите, които стоят пред корабоснабдителните компании за спечелване на нови пазари на международно ниво.

Притежава  магистарска степен от ТУ Варна, корабоплаване. Той притежава ILM Certificate in First Line Management и ILM Certificate in Implementation of strategic plan within business от Лондонски институт по лидерство и мениджмънт/ London Institute of Leadership and Management.