Members

BULMAR TRADE LTD
Булмар Консулт ООД е компания с утвърдени качества в сферата на корабното снабдяване, която поддържа добри контакти, както с редица производители на морско оборудване, така и с много корабособственици. Базирайки се на познаване нуждите на борда на кораба, на широката гама стоки на склад, стратегически разположените си съоръжения и търговските си контакти по цял свят, екипът на Булмар Консулт гарантира рентабилно корабно снабдяване. Получавайки по-голяма част от широко разпространените стоки директно от производителите, ние осигуряваме незабавна възможност за доставка, постоянно добро качество и конкурентни цени. Булмар Консулт ООД разполага със складова база с обща площ 700 кв.м. В резултат на дългогодишното присъствието на Булмар Консулт ООД на морския пазар, като фирма с основна дейност корабно снабдяване, ние станахме един от предпочитаните партньори на добре познати и уважавани корабособственици от цял свят.

Техническо снабдяване

Предлагаме широка гама от инструменти, оборудване и други артикули, за специфичните нужди на нашите клиенти при експлоатация в машина, дек, кухня, кабини и мостик. Поради постоянно разширяващата се база от продукти, ние непрекъснато предлагаме нови и алтернативни продукти.

Имаме достъп до пълната гама от стоки за машина и палуба и по този начин можем да осигурим всички направления в корабното снабдяване на конкурентни цени и в кратки срокове.

Пълната гама включва продукти от ISSA и IMPA каталозите, основни и допълнителни машинни елементи, помпи, клапани, котвени вериги, закотвящо оборудване и различни други технически стоки.

Други дейности

Предпазно оборудване: доставка, проверка, изпитание, сертифициране;

Противопожарно оборудване: доставка, проверка, изпитание, сертифициране;

Компютърен хардуеър и софтуеър;

Аудио- и видео техника и домашни електроуреди;

Водолазни инспекции и действия.