Срещи на Борда и Работната група по митническите въпросите на Европейската Организация на Корабните Снабдители (OCEAN)

Ежегодните срещи на Борда и Работната група по митническите въпросите на Европейската Организация на Корабните Снабдители (OCEAN) се проведоха на 26-ти и 27-ми април в гр. София. Участниците в срещите бяха представители на националните асоциации по корабно снабдяване от европейски морски държави като Холандия, Великобритания, Швеция, Гърция, Италия, Латвия и др., а домакини на събитието - Българската Асоциация на Корабните Снабдители – БАКС.

По време на срещите специално участие взеха представители на българските митници, които представиха пред аудиторията спецификата на националните правила и процедури за корабното снабдяване в областта на митниците и данъчното облагане, и дискутираха заедно с членовете на OCEAN предизвикателствата, свързани с прилагането на Митническия Кодекс на съюза.

На събитието бяха обсъдени и други актуални въпроси като киберсигурността. Презентация по темата изнесе г-н Николай Томов, съ-основател и генерален мениджър на Интегрис Лаб.

Специален гост на срещата на Борда на OCEAN беше  Президента на Международната Асоциация на Корабните Снабдители – ISSA, г-н Саеед Ал Малик, който начерта плановете за развитие на ISSA и подчерта ползите от съвместната работа между ISSA и OCEAN. Сътрудничеството между двете организации ще продължава да се развива активно, а през ноември предстои друго значимо международно събитие в областта на корабното снабдяване - 63-тата Годишна Конвенция на ISSA в Турция.

Срещи на Борда и Работната група по митническите въпросите на Европейската Организация на Корабните Снабдители (OCEAN)https://bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://bssa-bg.com/uploaded/gallery/https://bssa-bg.com/uploaded/gallery/