Българската Асоциация на Корабните Снабдители – домакин на Срещата на Европейската Организация на Корабните Снабдители – OCEAN

За първи път през април в България ще се проведат ежегодните срещи на Борда и Работната група по митническите въпросите на Европейската Организация на Корабните Снабдители (OCEAN). Домакин на събитието ще бъде Българската Асоциация на Корабните Снабдители – БАКС, единствената неправителствена организация, която обединява и защитава интересите на компаниите, опериращи в областта на корабното снабдяване в България. Срещите ще се проведат на 26-ти и 27-ми април в София, а конкретен повод за предстоящото домакинство от страна на БАКС е Първото Българско председателство на ЕС. Официален гост на срещата на Борда на OCEAN ще бъде  Президента на Международната Асоциация на Корабните Снабдители – ISSA, г-н Саеед Ал Малик.  
Европейската Организация на Корабните Снабдители е основана през 1976 с цел осигуряване на оптимален бизнес климат за европейските корабни снабдители и повишаване на конкурентоспособността на сектора като цяло. В Организацията членуват 18 национални асоциации от Европейски държави. OCEAN работи активно в редица области като унифициране на правилата за осъществяване на корабно-снабдителската дейност в Европейските държави, облекчаване на промените и влиянието на БРЕКСИТ върху фирмите в бранша, и др.  
Провеждането на срещата на OCEAN в България ще даде възможност да се акцентират предимствата на страната ни като изключително добра локация за снабдяване и да се обърне внимание на особеностите на дейността в Черноморския регион.     
Председателят на БАКС, г-н Александър Александров изрази удовлетворението си от предстоящото домакинство на Асоциацията: „За Българската Асоциация на Корабните Снабдители ще е чест да посрещне в България членовете на OCEAN. За нас това е важна стъпка в утвърждаване на доброто международно сътрудничество и се надяваме да стане практика подобни събития да се провеждат у нас.“ 

 

Българската Асоциация на Корабните Снабдители – домакин на Срещата на Европейската Организация на Корабните Снабдители – OCEAN