За нас

Българската Асоциация на Корабните Снабдители (БАКС) е създадена на 24. 11. 1995 г. под името СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОРАБНИ СНАБДИТЕЛИ”. Нейни основатели са г-н Васил Иванов Василев, Димитър Петков Петков и Георги Николов Петров.

Целта на асоциацията е да е обединява и координира интересите на търговците, занимаващи се с корабноснабдителна дейност; да поддържа и защитава икономическите интереси на корабните снабдители; да съдейства и подпомага своите членове при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност по обслужване на кораби в българските пристанища.

БАКС представлява интересите на членовете на сдружението пред държавните органи и институции, корабособствениците и други организации по въпросите на корабното снабдяване.

Цели

Oбединяване и координирация

Обединяване и координация на интересите на търговците, занимаващи се с корабноснабдителна дейност.

Поддръжка и защита

Поддръжка и защита на икономическите интереси на корабните снабдители.

Съдействие и подпомагане

при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност по обслужване на кораби в българските пристанища.

Новини

Членове